Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Genial B1 1

2009.03.07

e Speise, ~, ~n

étel

r Plan, ®e

terv

r/e Blinde; ~n, ~n

vak (férfi/nő)

blind

vak

sehbehindert

gyengén látó

beschädigen

megrongál

s Lustspiel, ~n

vígjáték, komédia

r Akt, ~e

felvonás

s Wartezimmer, ~s, ~

várószoba

e Tonaufnahme, ~, ~n

hangfelvétel

folgend

következő

beantworten + Akk

megválaszol vmit,
válaszol vmire

e Verwaltung, ~, ~en

igazgatás, igazgatóság

r Beamte, ~n, ~n

köztisztviselő

unterschiedlich

különböző

übersetzen, te, h t + Akk von/aus Dat Akk

(le)fordít vmit vmiről vmire

einen Roman
aus dem/vom Deutschen ins Ungarische übersetzen

németről magyarra fordít egy regényt

r Roman, ~s, ~e

regény

jedoch

de, azonban, mégis

einfach

egyszerű, érthető

mischen, te, h t + mit Dat

(össze) kever vmit vmivel

e Praxis, ~, -xen

gyakorlat

erlernen, te, h t

megtanul, elsajátít

verwenden

használ, alkalmaz

e Verwendung, ~, ~en

felhasználás

dagegen

ezzel/azzal szemben

erlauben, te, h t + Akk Dat

engedélyes, lehetővé tesz vmit vkinek

möglich

lehetséges, megtehető

eher

előbb, korábban

gleichmäßig

egyenletes, kiegyensúlyozott

dabei

emellett, amellett

sondern

hanem

hängen, hängte, i gehangen an Dat

függ vkitől/vmitől

individuell

személyes, egyéni

r Wortschatz, ~es, ®e

szókincs

genügen

elegendő, elég

r Kontext

szövegkörnyezet

e Verständigung

kommunikáció, önmaga megértetése

r Witz, ~es, ~e

vicc, tréfa

helfen, half, h geholfen
+ Dat

segít vkinek

europäisch

európai

nennen, nannte, h genannt + Akk

(el) nevez vkit/vmit

e Kultursprache, ~, ~n

kultúrnyelv

r Erfolgserlebnisse

sikerélmény

wichtig

fontos, jelentős

r Vorteil, ~e

előny

r Abschnitt, ~e

szakasz

r Grund, ®e

ok, indok

problemlos

problémamentes

sowie

valamint, azonkívül

r Besucher

látogató (férfi)

Deutschkenntnisse

német nyelvtudás

daher

onnan

nützlich Dat bei Dat

hasznos vkinek vmire

e Firma, ~, -men

cég, vállalkozás

Wirtschaftsbeziehungen

gazdasági kapcsolat

r Mitarbeiter, ~s, ~

alkalmazott; munkatárs

e Qualifikation, ~, ~n

képzettség, képesítés

e Lernmethode, ~, ~n

tanulási módszer

e Atmosphäre, ~, ~n

légkör

e Stimmung, ~, ~en

hangulat, kedv

dazu

ahhoz, ehhez, hozzá

fest

erős, tartós, állandó

e Werbeagentur, ~, ~en

reklámügynökség

e Hypothese, ~, ~n

feltevés, feltételezés

s Ehepaar, ~e

házaspár

erstaunt

meglepett, döbbent

erstaunen, te , h t + Akk

meglep vkit

e Fernsehsendung, ~, ~en

tévéközvetítés

r Wettbewerb, ~e

verseny, vetélkedő

e Aufnahme, ~n

felvétel

derselbe, dieselbe, dasselbe

ugyanaz

sonst

egyébként, máskor

Eben!

Persze!

folglich

tehát

unmöglich

semmiképp (sem); lehetetlen

klingen, klang, h geklungen wie

hangzik, tűnik vmilyennek, vminek

liebevoll

szeretetteljes

meinetwegen

felőlem, tőlem

gleichgültig

közömbös

höflich

udvarias

r Ton, ®e

hangnem, hangvétel

den richtigen Ton findet / ausschlagen

megtalálja a megfelelő hangot

unregelmäßig

szabálytalan

r Begriff, ~e

fogalom

wiederholen

(meg/el/át) ismétel

bereiten, te, h t

elkészít, megcsinál

s Kärtchen, ~s, ~

lapocska, kártyácska

e Zeichnung, ~, ~en

rajz

s Gedicht, ~e

vers, költemény

produzieren, te, h t + Akk

gyárt, előállít vmit

e Zahl, ~, ~en

szám (jegy)

s Fest, ~e

ünnep

 
 

 

Profilkép

Archívum

Naptár
<< Október / 2018 >>

Statisztika

Online: 8
Összes: 713597
Hónap: 7414
Nap: 278