Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Eredménykimutatás

2010.02.27

EREDMÉNYKIMUTATÁS

 

· Eredménykimutatás: Olyan könyvviteli okmány, amely adott időszakra vonatkozóan előre meghatározott szerkezetben, összevontan és pénzértékben tartalmazza az eredmény összetevőit /hozamokat, ráfordításokat/ illetve ezek különbségeként az időszak eredményét.

 

· Célja:  Ø bemutatni a mérleg szerinti eredményt

              Ø tényezőkre bontani a mérleg szerinti eredmény alakulását

• Az eredménymegállapítás történhet

       
   
 

 

                        Összköltség eljárással                         Forgalmi költség eljárással

                       

             Lépcsős                        kétoldalas                              lépcsős                          kétoldalas

 

· Kapcsolódó fogalmak:

Ø Költség: a tevékenység érdekében felhasznált termelési tényezők pénzben kifejezett értéke

Ø Ráfordítás: a tevékenységet közvetlenül nem szolgáló eszközfelhasználás pénzben kifejezett értéke, a kibocsátott anyagi javak, szolgáltatások bekerülési értéke

Ø Bevétel: a vállalkozás pénzeszközeinek növekedése

Ø Árbevétel: az értékesített termékek és szolgáltatások értéke (eladási ár x eladott mennyiség)

 

 

 

Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás

Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás

Megnevezés

Megnevezés

I) Értékesítés nettó árbevétele 91-94

I) Értékesítés nettó árbevétele 91 -94.

II) Aktivált teljesítmények értéke 58 (581; 582)

II) Értékesítés közvetlen költségei 81 -84.

III) Egyéb bevételek 96

III) Értékesítés bruttó eredménye (számított sor)

IV) Anyagjellegű ráfordítások 51-53. →81.

IV) Értékesítés közvetett költségei 85

V) Személyi jellegű ráfordítások 54-56. →82.

V) Egyéb bevételek 96.

VI) Értékcsökkenési leírás 57. →83.

VI) Egyéb ráfordítások 86.

VII) Egyéb ráfordítások

 

A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

VIII) Pénzügyi műveletek bevételei 97.

VII) Pénzügyi műveletek bevételei

IX) Pénzügyi műveletek ráfordításai 87.

VIII) Pénzügyi műveletek ráfordításai

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

C) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

C) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

X) Rendkívüli bevételek 98.

IX) Rendkívüli bevételek

XI) Rendkívüli ráfordítások 88.

X) Rendkívüli ráfordítások

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

XII) Adófizetési kötelezettség

XI) Adófizetési kötelezettség

F) ADÓZOTT EREDMÉNY

F) ADÓZOTT EREDMÉNY

Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra

Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra

Fizetett osztalék

Fizetett osztalék

G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

 

 

Az eredménykimutatás sorainak tartalma

 

I) Értékesítés nettó árbevétele: az üzleti évben eladott készletek és szolgáltatások kiszámlázott, az üzleti partner által elismert ellenértéke. Ez az ellenérték az áfa összegét nem tartalmazza. (Részei: belföldi és exportértékesítés árbevétele)

 

II) Aktivált saját teljesítmények értéke

 • Saját termelésű készletek állományváltozása: a saját termelésű készletek év végi és év eleji állományának különbsége. Negatív értéket is felvehet, ha Z< NY.
 • Saját előállítású eszközök aktivált értéke: azoknak az eszközöknek az értéke, amelyeket a vállalkozás az adott időszakban saját célra állított elő és vett állományba az eszközök között.

 

III) Egyéb bevételek: olyan bevételek, amelyek a rendszeres tevékenység során keletkeznek, de nem minősülnek:

 • Értékesítés nettó árbevételének
 • Pénzügyi műveletek bevételének
 • Rendkívüli bevételnek.

 

IV) Anyagjellegű ráfordítások

  • Anyagköltség: naptári évben felhasznált anyagok értéke, energiafelhasználás, nyomtatványok, irodaszerek értéke, stb.
  • Igénybevett szolgáltatások: olyan anyagjellegű és nem anyagjellegű szolgáltatások áfa nélküli értéke, amelyeket a váll. saját tevékenységéhez vettek igénybe. (szállítási, csomagolási, kiküldetési költség, bérmunkadíj, stb.)
  • Egyéb szolgáltatások: az eszköz bekerülési értékében el nem számolt illeték, hatósági, igazgatási díjak, bankköltség, biztosítási díj, stb.
  • Eladott áruk beszerzési értéke: változatlan formában eladott anyag, áru és göngyöleg beszerzési értéke.
  • Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke: a gazdálkodó saját nevében vásárolt és változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron továbbszámlázott szolgáltatások értéke.

 

I)       Személyi jellegű ráfordítások

o   Bérköltség: a naptári évben a munkavállalóknak kifizetett összeg

o   Személyi jellegű egyéb kifizetések: szerzői díj, költségtérítés, ösztöndíj, végkielégítés, étkezési hozzájárulás, váll-t terhelő táppénz, stb.

o   Bérjárulékok: nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék, EHO, MAJ, szakképzési hozzájárulás, stb.

           

II)    Értékcsökkenési leírás: az immateriális javak és a tárgyi eszközök után a választott amortizációs módszer alapján elszámolt összeg.

 

III) Egyéb ráfordítások: olyan ráfordítások, amelyek a rendszeres tevékenység során merülnek fel, de nem minősülnek:

§  Költségnek

§  Pénzügyi műveletek ráfordításának

§  Rendkívüli ráfordításnak.

 

Értékesítés költségei

II) Értékesítés közvetlen költségei: értékesített termékek, szolgáltatások közvetlen önköltsége, ELÁBÉ, eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

 

III) Értékesítés bruttó eredménye: az értékesítés nettó árbevételének és az értékesítés közvetlen költségeinek különbsége.

 

IV) Értékesítés közvetett költségei: azok a költségek, amelyekről felmerülésükkor vagy későbbi időpontban sem állapítható meg, hogy azok melyik termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban merültek fel. Részei: értékesítési, forgalmazási költségek, igazgatási költségek, egyéb általános költségek.

 

A) ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE: megmutatja, hogy a vállalkozás mennyire volt sikeres a termékek, szolgáltatások termelésében, értékesítésében. Vagyis abból a tevékenységből származik, amelyre a vállalkozást létrehozták.

 

VIII) Pénzügyi műveletek bevételei:

§  Kapott kamatok

§  Részesedés, értékpapír értékesítésének árfolyamnyeresége

§  Járó osztalék,

§  Devizás tételek árfolyamnyeresége, stb

 

IX) Pénzügyi műveletek ráfordításai:

§  Fizetendő kamatok

§  Részesedés, értékpapír értékesítésének árfolyamvesztesége

§  Értékpapírok, részesedések, bankbetétek értékvesztései

§  Devizás tételek árfolyamvesztesége, stb.

 

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE: a vállalkozás pénzügyi befektetéseiből és más pénzpiaci műveletekből keletkezik.

 

C) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY: az Üzemi tevékenység eredményének és a Pénzügyi műveletek ereményének összevont egyenlege.

 

X) Rendkívüli bevételek:

§  Apport társasági szerződés szerinti értéke

§  Térítés nélkül átvett eszköz értéke

§  Elengedett kötelezettség értéke, stb.

 

XI) Rendkívüli ráfordítások:

§  Apportként átadott eszköz értéke

§  Térítés nélkül átadott eszköz értéke

§  Átvállalt kötelezettség értéke, stb.

 

D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY: a vállalkozás működéséhez szorosan nem kapcsolódó tételekből keletkezik.

 

E) ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY: a Szokásos vállalkozási eredmény és a Rendkívüli eredmény összevont egyenlege.

 

XII) Adófizetési kötelezettség: A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 16 %-a.

 

F) ADÓZOTT EREDMÉNY: az Adózás előtti eredmény és a Társasági adó különbsége.

 

Eredménytartalék igénybevétele osztalékfizetésre: ha az Adózott eredmény nem elegendő az osztalék kifizetésére, akkor az a pozitív eredménytartalékból kiegészíthető.

 

Jóváhagyott osztalék: a tulajdonosoknak fizetendő osztalék összege.

 

G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY: Az Adózott eredmény osztalékkal csökkentett összege, amellyel a vállalkozás saját tőkéje az üzleti év során változott.

 

 

 
 

 

Profilkép

Archívum

Naptár
<< Október / 2018 >>

Statisztika

Online: 5
Összes: 713594
Hónap: 7411
Nap: 276